Tin nhắn Pusth

Tin nhắn Push là gì?

Giống như tin nhắn SMS truyền thống, nội dung tin nhắn push sẽ hiện trên màn hình thiết bị di động Android hoặc iOS của bạn. Cảnh báo downtime sẽ được gửi từ hệ thống chúng tôi vào thiết bị di động của bạn mà không cần thông qua số fone di động của bạn.

Tại sao nên dùng tin nhắn Push?

Nội dung tin Push thể hiện tương tự tin nhắn SMS truyền thống, nhưng bạn không cần phải có số fone di động, mà chỉ cần có kết nối internet trên thiết bị di động đang dùng. Và không bị tính phí gửi nhận tin nhắn, tuy nhiên bạn cần phải cài dịch vụ cho tin nhắn push.

Hoạt động thế nào?

Pushbullet thông báo
Pushbullet thông báo
Pushover thông báo
Pushover thông báo
Prowl thông báo
Prowl thông báo
Pushover thông báo trên Pebble đồng hồ thông minh
Pushover thông báo trên Pebble đồng hồ thông minh

Hiện tại hệ thống có thể gửi tin nhắn push cho các thiết bị di động dùng Android và iOS bằng ứng dụng Pushbullet, Pushover và Prowl.

Tìm hiểu thêm