Powiadomienie SMS i email

Nasz system może powiadomić cię poprzez SMS lub email, zawsze gdy twoja witryna lub serwer mają problemy. Przykładowe powiadomienie wygląda tak jak pokazane poniżej:

Temat: Moja strona firmowa NIE DZIAŁA
Do: [email protected]

Moja strona firmowa
Wyłaczona od Lut 27 2005 03:55 AM (US/Eastern)
Błąd: nie można połączyć się z portem 80

Powiadomienie zawiera nazwę witryny lub serwera, obecny status, czas incydentu według twojego czasu i określona wiadomość o błędzie.

Test powiadomienia SMS

Numer telefonu
(kod kraju)
(prefix sieci)
(numer komórki)
Przykłady:
  • USA & Canada (+1) 555 1234567
  • United Kingdom (+44) 7766 123456
  • Australia (+61) 414 123456

By entering your number, you agree to receive SMS at the phone number provided.
Kod dostępu (numeryczny)

Test powiadamiania email

W przypadku nie otrzymania testy email, zmień nadawcę na zewnętrznego (np Gmail/Yahoo) tak aby otrzymać również zwroty wiadomości.