คำถามที่ถามบ่อย

13. ฉันจะตรวจสอบสถานะฐานข้อมูลเซิร์ฟเวอร์หลังไฟร์วอลล์ได้อย่างไร

ใช้โปรแกรมภาษาที่ถนัด (เช่น ASP, JSP, PHP, Coldfusion, Perl) เขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อเข้ายังฐานข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์ของคุณและทำการทดสอบเรียกใช้ฐานข้อมูลแบบง่าย ๆ ถ้าการเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูลสามารถทำงานได้เป็นปกติ ให้แสดงผลโปรแกรมออกมา เช่น "Database server is UP"

สุดท้าย ไปยังการตรวจสอบสถานะ -> เพิ่มการทดสอบ และเลือก ตรวจสอบสถานะเว็บไซต์ ใส่ค่า URL ของโปรแกรมของคุณและ ระบุ keyword "Database server is UP" ถ้าระบบของเราไม่พบ keyword บนเว็บไซต์ของคุณ ระบบเราจะทำการแจ้งเตือนคุณ คุณจะรับทราบว่าฐานข้อมูลของคุณมีปัญหาได้ทันที