คำถามที่ถามบ่อย

11. อะไรที่จะต้องสังเกตุเมื่อเรียก PING

  1. Intrusion Detection Systems (IDS) บางระบบอาจจะรายงานการทดสอบ Ping ของเราเป็น "port scanning". ระบบของเราใช้คำสั่ง "ping" มาตรฐานซึ่งไม่มีผลเสียหายต่อระบบของคุณแต่อย่างใด
  2. กรณาอย่าใช้ ping test ถ้าคุณใช้ shared IP hosting เพราะว่า IP ไม่ใช่ของคุณคนเดียว หากคุณใช้ shared hosting ควรเป็น shared hosting ที่มี IP เป็นของคุณคนเดียว