Vanliga frågor (FAQ)

19. Jag använder T-mobile i USA och jag får inga SMS från er tjänst

T-Mobile har varit problematiskt med deras "samtrafik" med andra mobil operatörer de senaste månaderna Detta orsakar problem för oss med att skicka SMS till T-Mobile

Vi rekommenderar att du använder T-mobiles egen E-post till SMS tjänst istället Du kan använda DITT_TELEFON_NUMMER@tmomailnet för att få SMS Försök att skicka ett testmail till denna adress, om det fungerar kan du lägga till det till ditt konto för att få meddelanden