Preguntes Més Freqüents (PMF)

2. Com determineu que un servidor està caigut?

Les proves de ping fallen quan:

 • El vostre servidor és inaccessible via Internet o
 • Les peticions de ping no reben resposta en un cert temps

Les proves de servidor web fallen quan:

 • El vostre servidor es inaccessible des d'Internet o
 • El vostre servidor web no funciona, és a dir, quan no es pot connectar al port 80 o
 • El servidor web està funcionant, però respon a les peticions o retorna respostes de HTTP no vàlid (d'acord amb l'especificació HTTP)

Les proves del port TCP fallen quan:

 • El vostre servidor és inaccessible via Internet o
 • El vostre servidor no funciona, és a dir quan no es pot connectar al port especificat

Les proves dels llocs web fallen quan:

 • L'URL no és accessible via Internet o
 • No s'ha especificat l'usuari/contrasenya o és incorrecta o
 • No apareixen a la pàgina les paraules clau requerides o
 • Apareixen a la pàgina les paraules clau excloses